02. februar, 2010

Pressemelding: Volvo Norge tilbyr løsninger via samarbeid med Transportkompetanse

Yrkesdirektivet stiller krav til yrkeskompetanse for alle landets yrkessjåfører utover det å ha gyldig førerkort. Direktivet, innført for buss-sjåfører høsten 2008 og godssjåfører i 2009, krever kontinuerlig etterutdannelse av sjåførene. Volvo Trucks har kanskje markedets beste opplæringsmateriale klart og de har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale med Transportkompetanse i Haugesund for å gjennomføre selve opplæringen.

– Å følge opp Yrkesdirektivet er ikke minst en logistisk utfordring for transportørene. I en travel hverdag skal de sette av tid til å la sjåførene få nødvendig kompetanse. Vår samarbeidspartner som er landsdekkende, kan sørge for at den nødvendige etterutdannelsen finner sted og de kan finne tider i uken å gjennomføre dette på som forstyrrer transportene minst mulig, sier adm. direktør i Volvo Norge AS, Per R. Johansen.

Volvo har tatt frem og kan tilby et omfattende kursmateriale og tilbyr dette gjennom Transportkompetanse. Firmaet, med hovedkontor i Haugesund, har et landsdekkende nett av instruktører for å ivareta gjennomføringen. Når det gjelder Volvos forhandler Volmax, tilbyr de markedet kurs gjennom sin egen avdeling Volmax Kompetanse.

– Vi er glade for avtalen vi har fått med Volvo og ser en styrke i dette samarbeidet. Volvo har markedets beste opplæringsmateriale for å ivareta direktivet og vi har lang kompetanse i opplæring av sjåfører, sier daglig leder i Transportkompetanse, Svein Ove Vetrhus.

Kurset som ivaretar direktivet består av 5 moduler à 7 timer. Fra man starter med modul 1 og til den siste er gjennomført, skal det gå maksimum 6 måneder. Etter at opplæringen er gjennomført kan førerkortet fornyes. Hvert 5. år skal sjåførene gjennomgå ny opplæring. Dette bidrar selvsagt til at sjåførene får en økt kompetanse, tidligere fantes det ikke slike krav, utover krav til å inneha selve førerkortet.

Jan-Erik Pedersen i Volvo Norge er ansvarlig for opplæringstilbudene Volvo har for sjåfører i Norge. Han kan fortelle at de 5 modulene sjåførene skal igjennom, er Effektiv kjøring, Sikker kjøring, Lover og informasjon om transportbransjen, Helse Miljø og sikkerhet samt Førstehjelp.

– Opplæringen kan tilbys i en form som passer transportørene. Vi kan sette opp ukekurs, hvor man gjennomfører alle de 5 modulene i løpet av en arbeidsuke, eller man kan dele det opp og gjennomføre de forskjellige modulene på kveldstid eller gjennom helgekurs. For eksempel kan vi tilby å gjennomføre hele kursopplegget på 5 lørdager. På den måten kan vi sammen med transportbedriften finne en gjennomføringsmåte som minst mulig forstyrrer transportbedriften oppgaver, forklarer Svein Ove Vetrhus. Ved å benytte en leverandør med et stort nett av instruktører, vil Volvo tilby likeverdige kurs med bra innhold og kvalitet over hele Norge.

– Opplæringsmaterialet er utarbeidet av Volvo Trucks på Europeisk nivå og bearbeides og tilpasset av Volvo Trucks i hvert enkelt land. Kursmaterialet er omfattende og kan tilpasses transportbedriftenes spesielle ønsker og behov, utover det som er obligatorisk i henhold til direktivet, forklarer Jan-Erik Pedersen i Volvo Norge. Han kan tillegge at kursene stort sett vil gjennomføres som bedriftskurs, men at enkeltsjåfører vil tilbys deltakelse på åpne kurs. Kursene kan meget enkelt også tilpasses kravene som gjelder opplæring av buss-sjåfører.

2. februar 2010
T.M.

For ytterligere informasjon, kontakt Volvo Truck Corporation Norway v/Torstein Magelssen, telefon +47 23 17 66 16/mobil + 47 90 77 52 55, eller Transportkompetanse ved Svein Ove Vetrhus, mobil nr 95211337.

e-post: torstein.magelssen@volvo.com