12. mars, 2012

Pressemelding: Transportkompetanse Haugesund AS kjøper Kompetansesenteret for Transportfag AS

12 mars 2012 ble det inngått avtale om at Transportkompetanse Haugesund AS kjøper alle aksjene i Kompetansesenteret for Transportfag AS fra Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest. Overdragelsestidspunktet er 31.mars 2012.

Nåværende aktiviteter videreføres fra samme kontoradresse. Ny daglig leder vil bli ansatt, og det faglige støtteapparatet vil bli styrket. Ny eier ønsker at oppkjøpet skal styrke organisasjonen faglig samt gjøre våre tjenester ytterligere fordelaktige ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Kompetansesenteret for Transportfag AS driver kurs og etterutdanning for yrkessjåfører i transportbransjen, hovedsakelig i Rogaland. Selskapets ressurspersoner og instruktører har høy kompetanse etter mange år i næringen, og er viktig bidragsyter til å høyne kompetansen blant yrkessjåfører.

Transportkompetanse Haugesund AS har siden oppstarten i 2007 utviklet et nasjonalt kompetansenettverk innen transportrelaterte tjenester. Forretningsområdene inkluderer bl.a. opplæring og kursing innen optimal bruk av kjøretøyet, etter- og videreutdanning av yrkessjåfører, konsulenttjenester og rådgivning innen kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører, bedriftsopplæring og sjåføropplæring. Via vårt landsdekkende kompetansenettverk skal vi å være en ledende kompetanseleverandør og samarbeidspartner ovenfor transportbransjen og billeverandører i Norge.

Spørsmål kan rettes til:

Kjell Haugland
Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest
Tlf 911 35 300

Tor K. Eskeland
Kompetansesenteret for Transportfag AS
Tlf 906 609 50

Svein Ove Vetrhus
Daglig leder
Transportkompetanse Haugesund AS
Tlf 952 11 337