05. september, 2012

Nyansatte i Transportkompetanse

Transportkompetanse ekspanderer og i den anledning har vi flere nyansettelser i bedriften.

Haugesund

Ann Lillian Lehmann er nyansatt transportkonsulent med oppstart 1. november. Hun har bakgrunn fra kontrollsiden ved Statens Vegvesen og har i mange år jobbet tett mot transportbedriftene i distriktene.

Svein Egil Vestre er nyansatt kursleder med oppstart 1. august. Han har bakgrunn fra Tide Buss som trafikkleder og har gjennom 32 år i Tide opparbeidet seg en solid forståelse for bransjens utfordringer.

 

Kristiansand

Sigurd Åge Engamo er nyansatt transportkonsulent med oppstart 1. august. Han har bakgrunn som sjåfør og trafikkleder samt logistikkleder.

Oslo

Steinar Nordsveen er nyansatt transportkonsulent med oppstart 1. august. Han har bakgrunn som sjåfør og trafikklærer, blant annet fra Forsvarets Kompetansesenter.

Tomas Darling er fast innleid som transportkonsulent med oppstart 1. august. Han har bakgrunn som sjåfør og bileier.

Patrick Olsen er fast innleid som transportkonsulent med oppstart 1. august. Han har bakgrunn som sjåfør og bileier.

 

Rudshøgda

Werner Knutsen er fast innleid som transportkonsulent med oppstart 1. august. Han har bakgrunn som sjåfør og trafikkleder.

 

Vi ønsker alle våre nyansatte velkommen til oss!