05. september, 2012

Transportkompetanse inngår samarbeid med Namdalske

4. september 2012 inngikk Namdalske AS og Transportkompetanse Haugesund AS et samarbeid på oppfølging og veiledning av sjåfører og ledelse innenfor kjøre- og hviletidsbestemmelse, forskrifter om arbeidstid for sjåfører samt nedlasting, rutiner og bruk av digital fartsskriver.

Avtalen har oppstart umiddelbart. Vi i Transportkompetanse Haugesund AS ser fram til å samarbeide med Namdalske AS.

Om Namdalske AS

Namdalske er et heleid datterselskap av Namsos Trafikkselskap ASA og har sin virksomhet innenfor godstransport på vei. Vi er lokalisert med hovedkontor i Namsos hvor vi også har godslager for framleie. I Brønnøysund driver vi terminal og distribusjonsdrift.Namdalske formidler og utfører alle typer transportoppdrag, og har spesialisert seg på transport av temperaturregulerte varer.

Kvalitetspolitikk:
Namdalske AS skal jobbe målrettet for å nå sine kvalitetsmål, og sammen med våre kunder arbeide for fellesse interesser og mål for kvaliteten i bedriften. Vi skal levere våre tjenester innenfor de rammer og lover som gjelder og etterleve våre kjerneverdier som er ansvarlig, endringsdyktig og lønnsom

Miljøpolitikk:
Namdalske AS skal i samarbeid med våre kunder utføre våre tjenester så miljøvennlig som mulig, og etterleve våre miljømål for å sikre minst mulig belastning på miljøet. I miljøarbeidet skal vi etterleve og videreutvikle oss innenfor de rammer loven tilsier og de krav som gjelder i ISO 14001.

Besøk Namdalske.no for mer informasjon