04. juni, 2014

Kvina Transportservice AS inngår oppdragsavtale med Transportkompetanse

Kvina Transportservice AS har inngått oppdragsavtale  med Transportkompetanse.

Vi har inngått avtale om oppfølging av kjøre- og hviletid, forskrift om arbeidstid og rutiner for bruk og nedlasting av digital fartskriver, internkontroll, skadeforebyggende tiltak og drivstoffbesparende tiltak.

 

Kvina_bildefrafb

 

FOTO fra Kvina Turservice på Facebook