14. juni, 2014

NLF går inn på eiersiden i Transportkompetanse Haugesund AS

Det er nå inngått en avtale mellom NLF og Transportkompetanse Haugesund AS.

Avtalen innebærer at NLF kjøper 12,5% av aksjene i selskapet, og Geir A Mo går inn som ny styreleder, og Per Madsen også tiltrer som styremedlem.

Det er en omfattende samarbeidsavtale som gjør Transportkompetanse Haugesund AS til hovedsamarbeidspartner innenfor alle områder Transportkompetanse Haugesund AS leverer tjenester i.

«Godstransport på vei er spådd en eventyrlig vekst i årene fremover. Gjennom vårt samarbeid skal vi sikre at norske transportbedrifter som er medlemmer av NLF skal opprettholde og styrke sin markedsandel. Det er det som vil tjene den norske transportkjøperen, norske arbeidsplasser og ikke minst trafikksikkerheten best» sa Svein Ove Vetrhus og Geir Mo til Tungt.no når avtalen ble kjent.