08. september, 2014

Gladmelding!

Nå kan du ta med deg mer gods uten dispensasjon.

 

Det er fra 1.september innført nye og mer fleksible regler for å ta med stykkgods(delbart gods), sammen med udelbart gods ved spesialtransport uten dispensasjon. Denne typen «samlast» har tidligere ikke vært tillatt, men nå kan vogntog i denne typen transport utnyttes bedre! Det er noen vilkår man må forholde seg til, så det er viktig å lese igjennom, eller kontakte oss i Transportkompetanse Haugesund AS. Det er også tillatt med lengre vogntog uten dispensasjon på en del vegstrekninger (og vilkår), for eksempel 24 meter for tømmertransport, 22 meter for transport av to båter/husmoduler og for biltransport. Endringene er viktige og vil gi mange av våre kunder en mer fleksibel og noe enklere hverdag.

076 (Modulvogntog hos Volvo i Gøteborg)

Sjekk ut linkene under, eller kontakt oss på 02242, eller på epost post@transportkompetanse.no

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-25-92/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Veglister+og+dispensasjoner/Spesialtransport