04. september, 2014

Tipp Frakt AS inngår oppdragsavtale med Transportkompetanse

Avtalen omfatter kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører og bruk av fartskriver, i tillegg til videre og etterutdanning av yrkessjåfører.

Tipp Frakt har ca 25 sjåfører og holder til i Porsgrunn. Vi ønsker dem velkommen som kunde.