27. oktober, 2014

Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid?

Høgskolen i Harstad har med noe samarbeid med Transportøkonomisk institutt gjennomført en undersøkelse om hva yrkessjåfører i Norge mener om kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

228 yrkessjåfører har blitt spurt om sin mening, og resultatene var vel noe som forventet.

Et lite utdrag fra konklusjonen følger under:

  • Ønskelig med regulering av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, da det bedrer arbeidssituasjon og hindrer utnyttelse av sjåførene.
  • Årsaker til regelbrudd: «Mangel på hvileplasser» oppgis hyppigst, deretter «For å komme tidligere hjem» og «For å holde tidsfrister»
  • Nesten 30% oppgir at at fartsøkning velges for å rekke hjem innenfor reglene om kjøre- og hviletid.
  • 1 av 4 yrkessjåfører mener at kjøre- og hviletidsbestemmelsene bidrar til stress i arbeidssituasjonen.
  • Et klart flertall (64%) mener reguleringen av kjøre- og hviletidsbestemmelsene er for lite fleksibel, og de ønsker seg særlig mer fleksibilitet i forhold til daglig kjøretid og pauser i kjøringen.

For de som ønsker å lese mer, kan dere klikke på linkene under for hele undersøkelsen.

Kjøre- og hviletid. HiH – Oktober 2014

HøsttreffOkt14