28. november, 2014

Endringer i lovverket

Det har kommet endringer i lovverket som det kan være greit å være klar over.

  • Ny fartsgrense for Buss klasse 1. Bybusser uten krav om belter og med en rekke godkjente ståplasser kan fra og med 14. november ikke kjøre fortere enn 70 kilometer i timen. Les mer her (se paragraf 13)
  • Endring i løyvesstyresmakter. For søknad om løyver til gods og persontransport, må det fra og med 01.01.15 søkes Statens Vegvesen Lærdal. Les mer her