22. desember, 2014

Pressemelding

 

Transportkompetanse Haugesund AS kjøper 50 % av Tungbilskolen AS.

Eierne i de to selskapene som driver stort innenfor førerkortopplæring og etterutdanning for sjåfører på tungbil, har inngått en avtale om at Transportkompetanse Haugesund AS overtar 50 % av aksjene i Tungbilskolen AS.

Bakgrunnen er samarbeidsavtaler som begge selskapene har med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Tungbilskolen har en avtale som dekker Buskerud, Vestfold og Telemark, mens Transportkompetanse har en landsomfattende avtale med NLF. Disse avtalene gjør en samkjøring av felles ressurser naturlig og riktig, ikke minst for å gi kundene et enda bedre totalprodukt og for å styrke konkurranseevnen.

Tungbilskolens eiere, TTA Holding AS v/Morten Utengen, skal fortsatt være aktivt med i driften av skolen. Skolen har sitt kontor i Drammen og skal fortsette driften under samme navn. ”For Tungbilskolen er dette et strategisk valg som sikrer skolen og som gjør skolen til den fremste kompetanseleverandøren til gods- og anleggsbransjen i vårt distrikt og viderefører lokal kursvirksomhet med en tydelig nærhet til bransjen”, sier Tor Arne Utengen i en kommentar.

Daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS, Svein Ove Vetrhus er overbevist om at beslutningen er riktig; «For Transportkompetanse har det vært viktig å styrke sin posisjon i et område hvor Tungbilskolen har levert førsteklasses tilbud og kursvirksomhet» «Dette gjør at Transportkompetanse forsterker sin ledende posisjon som kompetanseleverandør til Norske transport, entreprenør og logistikkbedrifter.» avslutter daglig leder Svein Ove Vetrhus.

 

Kontaktpersoner:

 

Eier Morten Utengen i TTA Holding AS, Tlf: + 47 958 95 100

Eier og Daglig leder Svein Ove Vetrhus i Transportkompetanse Haugesund AS; Tlf. +47 952 11 337

 

IMG_3832

På bildet fra venstre:

Tor Arne Utengen – styremedlem i Tungbilskolen AS, Per Madsen – styreleder i Tungbilskolen AS, Svein Ove Vetrhus – daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS og Morten Utengen – styremedlem i Tungbilskolen AS.