11. mars, 2015

Pressemelding

 

P R E S S E M E L D I N G

Transportkompetanse Haugesund AS kjøper 50 % av Halaas Trafikkskole AS.

Eierne i de to selskapene som blant annet driver med førerkortopplæring og etterutdanning for sjåfører på tungbil, har inngått en avtale om at Transportkompetanse Haugesund AS overtar 50 % av aksjene i Halaas Trafikkskole AS.

Bakgrunnen for samarbeidet er en del av Transportkompetanse Haugesund AS sin strategi i forhold til sin nasjonale satsning på førerkort, i tillegg til å være den foretrukne kompetanseleverandøren i Norge.

Halaas Trafikkskole AS er eid av Trond Fjellgård Rasmussen, som fortsatt skal være aktivt med i driften av skolen. Skolen har sitt kontor i Kristiansund og fortsetter driften under samme navn, og skal drive med de samme tjenestene som tidligere. ”For Halaas Trafikkskole AS er dette et viktig strategisk valg som sikrer skolen og som gjør skolen til den fremste kompetanseleverandøren til gods- og anleggsbransjen på Nordmøre og viderefører lokal kursvirksomhet med en tydelig nærhet til bransjen”, sier Trond Fjellgård Rasmussen i en kommentar.

Daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS, Svein Ove Vetrhus er overbevist om at beslutningen er riktig; «For Transportkompetanse har det vært viktig å styrke sin posisjon i et område hvor Halaas Trafikkskole har levert førsteklasses tilbud og kursvirksomhet» «Dette gjør at Transportkompetanse forsterker sin ledende posisjon som kompetanseleverandør til Norske transport, entreprenør og logistikkbedrifter.» avslutter daglig leder Svein Ove Vetrhus.

 

Kontaktpersoner:

 

 

 

 

Eier og Daglig leder Svein Ove Vetrhus i Transportkompetanse Haugesund AS; Tlf. +47 952 11 337Svein Ove Vetrhus

 

Eier Trond F. Rasmussen i Halaas Trafikkskole AS, Tlf: + 47 958 63 449

Trond Rasmussen