15. mai, 2015

Transportkompetanse inngår samarbeidsavtale med Transportbransjens opplæringskontor i Møre og Romsdal

Transportkompetanse Haugesund AS er en komplett kompetanseleverandør til transport, logistikk og entreprenørbransjen i hele landet.

Gjennom sitt nasjonale nettverk har Transportkompetanse Haugesund AS 24 avdelinger som driver med alt fra førerkortopplæring til alle relevante kurser og internkontroller for sine kunder.

I juni 2014 inngikk Transportkompetanse Haugesund AS og Norges Lastebileier-forbund en omfattende samarbeidsavtale der Transportkompetanse Haugesund AS blir hovedsamarbeidspartner innenfor de områdene selskapet tilbyr tjenester.

 

Transportbransjens opplæringskontor for Møre & Romsdal SA har over 100 medlemsbedrifter og er en stor og viktig aktør i sin region. Opplæringskontoret har i lang tid levert førsteklasses tjenester i sitt område og har gjennom dette opparbeidet seg en unik bransjekompetanse som alle medlemsbedriftene nyter stor nytte av.

 

Formålet med denne avtalen er å skape et langsiktig og sterkt samarbeid mellom partene med fokus på rekruttering, rekrutteringstilbud og kompetanse til personer som ønsker seg inn i godstransportbransjen, samt å ivareta kompetansebehovet for de personer som og bedrifter som er i bransjen.

 

Vi er godt fornøyd med samarbeidsavtalen med Transportkompetanse Haugesund AS. Denne avtalen sikrer at transportbransjen er godt dekket i forhold til kompetansebehovet i vår region, sier leder for Transportbransjens opplæringskontor for Møre & Romsdal SA Dagrunn Krakeli.

 

Avtalen med Opplæringskontoret i Møre & Romsdal er et svært viktig ledd i Transportkompetanses utvikling og vil bidra til at vi sammen tilbyr enda bedre tjenester til våre felles kunder/medlemmer. Samtidig sørge for at bransjen får tilpassede kurs- og driftsløsninger, som igjen bidrar til effektiv og sikker drift for våre kunder, sier Daglig leder i Transportkompetanse Haugesund AS Svein Ove Vetrhus

Dagrunn-Krakeli        sveinove

 Dagrunn Krakeli             Svein Ove Vetrhus

Foto: NLF                       Foto: Transportkompetanse