31. oktober, 2015

Nye kunder – oktober

I løpet av oktober har vi inngått oppdragsavtale med:

Avtalene omfatter blant annet kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører, bruk av fartskriver og sikkerhetsrådgiver.

I løpet av oktober har vi i tillegg inngått rammeavtale med både eksisterende og nye kunder:

Vi takker for tilliten og ser frem til samarbeidet.