22. desember, 2015

God Jul og Godt Nytt År!

Kjære alle sammen,SOV
Da går året 2015 mot slutten og jeg er sikker på dere alle sammen har, slik også øvrig TK-familien har gjort, – sett inn i «glasskula» og lurt på hvilke utfordringer det kommende året vil bringe?

Som tidligere omtalt har 2015 vært et krevende år for mange, der økonomisk uro dessverre har preget hverdagen. Mange bransjer er hardt rammet og mange har mistet sine tilsynelatende trygge jobber, og går nå inn i en førjulstid med mange ufortjente bekymringer. Det er uten tvil en krevende situasjon som gjør, at vi alle må tenke oss godt om i våre fremtidige valg. Dette gjelder både privat økonomisk trygghet og ikke minst velge et yrke som gir størst mulig trygghet og stabilitet.

Det er derfor gledelig at 2015 vil kunne sees tilbake på som et år med betydelig vekst i vår bransje. Samtidig vil behovet for sikker, effektiv og trafikksikker transport fortsatt øke i årene fremover… tror jeg. Dette begrunner jeg i mange faktorer; Blant annet vil befolkningsveksten i Norge fortsette, noe som vi vet vil gi et økt transportbehov innenfor mange sektorer. Dette kombinert med blant annet betydelige veiprosjekter som vi håper igangsettes kommende år, har jeg stor tro på vekst også i 2016.
Kravene for og fortsatt ha en positiv utvikling blir større, og vi må på alle fronter bli «bedre» leverandører ovenfor våre kunder. Vi må levere mer og ikke minst det lille ekstra til enhver tid. Husk «Kunden er Kongen».

For å kunne bli bedre må vi finne motivasjon, bygge kunnskap og ikke minst vise stor gjennomføringsevne ovenfor våre kunder. Vi må sørge for at ved å velge oss som leverandør/transportør/entreprenør, øker kvaliteten vår kunde igjen leverer til sine kunder.
Relasjoner, kundekunnskap og kvalitet i alle ledd går aldri noensinne av «moten».

Vi i TK-familien avslutter et svært aktivt og krevende 2015. Hovedkontoret i Haugesund har flyttet inn i nye lokaler. Vi har etablert oss med nye kontorer på Rudshøgda, Lillestrøm, Bergen og i Stjørdal.
Vi har også etablert oss og satset stort i Finnmark, og det med stor suksess. Videre har vi signert og hatt oppstart med vår største enkeltstående kontrakt noensinne, førerkortopplæring for Forsvaret. Vi har også satset for fullt med vårt drifts- og administrasjonsverktøy AdmMit, som vi nå stolt kan si har ca. 2000 brukere, og det i vårt førte driftsår!

Så oppsummert har dette året gitt oss muligheten til fortsette vår gode vekst. Vi går nå inn i 2016 med en ordrereserve som er bedre en noensinne.
Dette gjør at vi med stor ydmykhet kan si at våre produkter og løsninger er attraktive. Dette gir oss motivasjon til og fortsatt jobbe med utviklingen av enda bedre produkter og løsninger for dere som er våre kunder. Det er en «on going challenge» som vi i TK-familien alltid skal ha øverst på vår «to do liste».

På vegne av alle i TK-familien vil jeg takke for samarbeidet og samtidig ønsker jeg dere en fredfull jul og et godt nyttår. Jeg ser frem til å møte våre felles utfordringer i 2016 sammen med dere!

Mvh
Svein Ove Vetrhus
Daglig leder

Julekort 2015 Kunder ny