13. januar, 2016

Ny avdeling på Rudshøgda

Vi har etablert ny avdeling på Rudshøgda. Du finner oss i det nye TAKO-senteret. Her tilbyr vi blant annet førerkortopplæring tunge kjøretøy, etter- og videreutdanningskurs og internkontroll for transportrelaterte bedrifter.

TAKO-senteret er det første av sitt slag i Norge. Her blir flere kompetanseorganisasjoner samlet under ett tak, rett ved E6 på Rudshøgda. Onsdag 13. januar hadde senteret sin offisielle åpning.
Navnet er en forkortelse av nøkkelordene transport, anlegg, kompetanse og opplæring.

I TAKO-senteret finner du også NLF, MEF, Opplæringskontoret for Transport- og Logistikkfag Hedmark, Opplæringskontoret for Service og Samferdsel og Opplæringskontoret for Anleggs- og Bergfagene.

Trykk her for omvisning på TAKO-senteret.

Hele artikkelen fra NLF finner du her.

Ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen, sto for den offisielle åpningen. Foto: Stein Inge Stølen

Under åpningen trakk administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo frem samarbeidet med Transportkompetanse som et viktig ledd i arbeidet for å øke kunnskapsnivået i næringen. Foto: Stein Inge Stølen

Klasserom med plass til 24 stk. Foto: Stein Inge Stølen