12. januar, 2016

Yrkessjåførkompetanse med utløpsdato 31.12.2015 eller 31.12.2016?

Siste frist for gjennomføring av etterutdanning er hhv. 10.9.2015 for persontransport og 10.09.2016 for godstransport, dette er iht. Yrkessjåførdirektivet og Yrkessjåførforskriften og informasjonen på Vegvesen, dvs. likt i hele EU – EØS-området.

Ved innføring av kravet ble det på NOEN personer lagt inn yrkessjåførkompetanse med gyldighet frem til 31.12.2015 for persontransport og 31.12.2016 for godstransport istedenfor 10.9.2015 og 10.9.2016.

Dette gjelder BARE for norske førerkort utstedt i 2005 og 2007 med førerrett i klasse D1, D1E, D eller DE med 10 års gyldighet  og som har utløp i perioden 10.9. – 31.12.2015 og i 2017. Tilsvarende gjelder for førerkort utstedt i 2006 og 2008 med 10 års gyldighet med førerrett i klasse C1, C1E, C eller CE og som har utløp i perioden 10.9. – 31.12.2016 og i 2018.

De kundene som har fått oppgitt 31.12.2015 for persontransport og 31.12.2016 for godstransport og kan kjøre frem til nevnte datoer i Norge uten at det medføre noe problem.

Skal de kjøre utenfor Norge, må de ta kontakt med en trafikkstasjon for å fornye førerkortet og få påført kode 95 frem til nevnte dato, eller gjennomføre etterutdanning og fornye kompetansen.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på 02242 / post@transportkompetanse.no