10. februar, 2016

Nye medarbeidere

Vi har fått 4 nye medarbeidere…

Vi ønsker dem alle velkommen i TK-familien!

Richard Dagsvik (43)

Transportkonsulent
Bor i Leirfjord og ble ansatt hos oss 1. januar i år.
Han har lang og bred erfaring innen transportbransjen, der transportoppdrag med farlig gods (ADR), har vært et av hans områder. Richard har ansvar for området Mosjøen til Bodø, med kontorsted i Mosjøen.

Jan Egil Aassveen (55)

Transportkonsulent/Trafikklærer
Bor på Øyer (Østlandet) og ble ansatt hos oss 1. januar i år.
Han har lang (25-30år) erfaring som yrkessjåfør. De siste 5 årene har han jobbet som tungbillærer. I TK skal Jan Egil jobber som både transportkonsulent og trafikklærer på tungbil.
Kontorsted er på Rudshøgda.

André Martinsen (24)

Prosjektleder
Bor på Ås (Østlandet), og ble ansatt hos oss 1. januar i år.
Tidligere har han blant annet jobbet 3 år som kjøre-/hviletids ansvarlig i Norsk Gjenvinning Norge AS.
I TK vil videreutvikling, salg og implementering av AdmMit bli hans kjerneområde.
Utover dette skal han drive prosjektledelse ved leveranse av våre totale kundeløsninger.

Roger Sjøvik (42)

Salgsleder
Bor på Gran (Østlandet), og ble ansatt hos oss 1. februar i år.
Gjennom mange år, faktisk helt siden 1996, har Roger opparbeidet seg ett stort nettverk innen transportbransjen, hvor han har jobbet med alt i fra verksted til salg.
Som salgsleder vil hovedfokuset hans selvsagt være salg, men han vil også ha fokus på å skreddersy løsninger for våre eksisterende og nye kunder.