01. februar, 2016

Nytt år, nye muligheter…

Kjære alle sammen,

2016 er nå godt i gang, og jeg håper alle har hatt en god og effektiv start på året. For TK-familien har året startet veldig bra. Mange nye kunder, mange store oppdrag og ikke minst mange nye medarbeidere. Dette gjør at vi samlet er godt fornøyd med starten av 2016, og vi ser frem til et ekspansivt år sammen med dere.

Når jeg leser og følger med i nyhetsbildet, er det mange ting som ikke ser lyst ut. Mange må fortsatt leve i usikkerhet med tanke på om deres arbeidsplasser eksiterer i fremtiden. En slik usikkerhet er det ingen som fortjener. Jeg håper at tidene raskest mulig stabiliserer seg, og at vi evner å se fremtidens muligheter, ikke bare fortidens negative sider.
Vi må se fremover, se fremtidens muligheter, evne omstillinger, tenke nytt og kreativt og ikke minst sørge for at vi alle sammen leverer kvalitet i alle ledd. Kvalitet vil ikke gå av «moten», og jeg er overbevist om at vi sammen leverer kvalitet, og kvalitet vil alle ha. Sammen med kvalitet mener jeg at gode, ærlige og sterke relasjoner er en helt essensiell suksess faktor. Forstå og tilpasse seg våre kunders behov, men ikke bare det, vi må sørge for å være så innovative leverandører at vi våger å foreslå nye og mer effektive løsninger for våre kunder. Tilby dem mer en dem forventer, være en aktør som deltar aktivt i våre kunders hverdag, være den leverandøren som gjør våre kunder bedre ovenfor sine kunder.

Får vi dette til, mener jeg vi har store deler av formelen for vår fremtidige eksistens.
Vi ønsker at dere som våre kunder skal bruke TK og våre tjenester i veien mot å levere den beste kvaliteten for deres kunder. Vår bransjekunnskap, bransjenærhet og ikke minst vår gjennomføringsevne skal bidra til at dere er kundens førstevalg.

Da ser jeg frem til et 2016, der vi skal oppleve ytterligere vekst, bygge mer kompetanse, skape mer relasjoner og sammen stå enda sterkere mot fremtidens utfordringer.

Sitat:
Det gode liv er inspirert av kjærlighet og veiledet av kunnskap
Mvh
Svein Ove Vetrhus
Daglig leder