18. mars, 2016

Cold response

19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltagere fra 14 land øver for din sikkerhet!
Som i 2014 er Transportkompetanse en foretrukket bidragsyter i opplæringen, noe våre instruktører (Frank Ilebekk, Trond-Åge Ottesen, Trond Overvik, Jan Egil Aassveen) også setter stor pris på!