01. mai, 2016

Transportbransjens Bedriftshelsetjeneste

Transportnæringen har hatt behov for en effektiv bedriftshelsetjeneste som er tilpasset bransjens behov. Nå er en bransjespesifikk bedriftshelsetjeneste etablert som følge av et samarbeid mellom Transportkompetanse, Norges Lastebileierforbund og AktiMed bedriftshelse. Høy bransjekunnskap, bransjetilpassede metoder og tett samarbeid mellom Transportkompetanse sine konsulenter ute i bedriftene og AktiMeds fagpersonell skal gi en kostnadseffektiv bedriftshelsetjeneste til markedets laveste pris.
For mer info, kontakt din TK rådgiver eller henvend deg direkte til Transport BHT på email transport@aktimed.no  eller ring oss på telefon 452 76 110 ved Kjell Åge Nåmdal.