20. desember, 2018

TK Gruppen får ny profil

TK Gruppens selskaper har fått ny profil fra 20.12.18. Profilen er en del av pågående restrukturering og utvikling av gruppens selskaper. Årsaken til dette er at en ønsker å fremstå mer samlende innad og tydeligere utad, uavhengig av hvilket selskap en representerer i gruppen. Valgte profil er utviklet i samarbeid med Skarr Kommunikasjon.

Skarr – utviklingskriterier:
«Den nye grafiske profilen er en videreutvikling fra den eksisterende profilen som Transportkompetanse har hatt i over 10 år. Målet er ikke å bli helt ny og dermed ukjent men å ivareta det som er bygget opp gjennom alle disse årene ved å modernisere uttrykket. Hjulet og rødfargen er derfor beholdt. Det er satt opp nye mer moderne fonttyper, farger og videreutviklet grafiske elementer. Det var behov for en klar profil for alle bedriftene som er en del av TK Gruppen slik at de fremstår som en enhet i markedsføringen»

– //Skarr ønsker TK Gruppen lykke til med ny logo og takker for oppdraget//