17. mars, 2020

Koronautbruddet

Driften i Transportkompetanse opprettholdes i stor grad i disse Korona-tider, men vi gjør nødvendige tiltak for å bidra med vårt til å begrense konsekvensene og spredningen mest mulig:

  • All kursvirksomhet i vår regi er innstilt på ubestemt tid (forbud mot opplæringsvirksomhet etter ordre fra Myndighetene)
  • Våre øvrige tjenester, slik som TK Internkontroll, IF Transportkompetanse, Transportkjøpers Ansvar mm, gjennomføres som planlagt, men med følgende justering;
    • Våre Transportkonsulenter jobber ut fra hjemmekontor
    • Det vil ikke bli avholdt fysiske møter med våre kunder i denne perioden. All møtevirksomhet skjer eventuelt pr telefon/videomøte.

På denne måten vil vi være godt forberedt til å gjennomføre intensiv kursvirksomhet knyttet til de lovpålagte etterutdanningene (YSK og ADR i første rekke) så snart forbudet blir opphevet. Våre kurs som skulle gått i denne perioden er ikke avlyst, men utsatt/innstilt. Det vil si at vi setter opp igjen kursene omgående etter at det blir gitt klarsignal til det igjen. De som er påmeldt våre kurs som skulle gått nå vil automatisk bli satt opp på kurset igjen når ny dato er fastsatt. Vi sørger for å holde dere alle løpende orientert, slik at dere får tid til å områ dere i forhold til nye datoer. Betalt kursavgift vil selvsagt flyttes til nytt kurs.

 

Med vennlig hilsen

Transportkompetanse