Ny - eller fornyet kompetanse?

Gir de nødvendige kunnskaper om de farer som er forbundet med transport av farlig gods, samt innføring i lover og regler som gjelder på området. Kurset fører frem til kompetansebevis for ADR-grunnkurs. Vi gjennomfører også kurs i ADR-tank, Klasse 1 og Klasse 7.

Kurset kan også gjennomføres hos kunde. Ta kontakt for en skreddersydd løsning.

 

ADR priser:

Ta kontakt

 

Kursets innhold:

Forskriften om ADR
Klassifisering
Avsenders ansvar
Merking
Emballasje
Dokumenter
Transportørens oppgaver
Førstehjelp, brannøvelse

Hvem bør delta?

De som har behov for ADR-bevis

Undervisningsform:

Klasseromsundervisning

Sted:

Haugesund, Bergen, Stavanger, Kristiansund, Stjørdal, Lillestrøm, Kristiansand

Påmelding

Påmelding kan skje per telefon 97102242 eller ved å klikke "Påmelding" under.

Påmeldingsfrist en uke før kursstart. Påmeldingen er bindende.

Kontaktpersoner

Svein Egil Vestre