Arbeidsvarsling

Alle arbeidstagere som utfører arbeid på eller ved veg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæring blir gitt. Statens vegvesen, kommuner og politiet krever dokumentasjon på at alle ledere og arbeidstagere har gjennomgått den nødvendige opplæringen, og innehar kompetansebevis på området. Med arbeid på vei menes alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.m.

Kursets innhold:

Personlig sikkerhet
Personlig verneutstyr
Varsling ved vegarbeid
Sikring av vegarbeid
Ansvarsfordeling
Hensyn til sikkerhet og fremkommelighet

Hvem bør delta?

Alle arbeidstagere som utfører arbeid på eller ved veg

Undervisningsform:

Klasseromsundervisning

Sted:

Alta, Alvdal, Bergen, Brekstad, Drammen, Frei, Harstad, Haugesund, Hønefoss, Kristiansand, Kristiansund, Leirfjord, Lillestrøm, Mosjøen, Porsgrunn, Rudshøgda. Sandnes, Sarpsborg, Sem, Stjørdal, Seljord og Åsane

Påmelding

Påmelding kan skje per telefon 97102242 eller ved å klikke "Påmelding" under.

Påmeldingsfrist en uke før kursstart. Påmeldingen er bindende.

Kontaktpersoner

Svein Egil Vestre