Bakløfter

Å gi deltakeren den kunnskap som forskriften krever (forskrift om utførelse av arbeid).

Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.

 

Kursets innhold:

Krav til opplæring , og forskrifter
Konstruksjon og virkemåte/Bruksområde
Hydraulikk og mekanikk
Enkel feilsøking
Elektrisitet
Daglig vedlikehold

Hvem bør delta?

Personer som bruker bakløfter.

Undervisningsform:

Klasseromundervisning/praktisk demonstrasjon

Sted:

Ved forespørsel.

Påmelding

Påmelding kan skje per telefon 97102242 eller ved å klikke "Påmelding" under.

Påmeldingsfrist en uke før kursstart. Påmeldingen er bindende.

Kontaktpersoner

Svein Egil Vestre