Fagbrev yrkessjåfør

Formålet med kurset er å gi deltageren den teoriforberendende delen av fagbrevkurset, slik at eleven kan avlegge teoretisk eksamen.

Kursets innhold:

Grunnleggende logistikk, lager og terminal, informasjonsbehandling, godsbehandling, sikring av last , samfersel, lover og regler, ordrebehandling og innkjøp.

Hvem bør delta?

Personer som ønsker å ta fagbrev i yrkessjåførfaget.

Undervisningsform:

Undervisning skjer i klasserom, temaene blir presentert ved hjelp av presentasjoner på PC og prosjektor. Det meste av tiden går med til oppgaveløsning med veiledningen fra

Sted:

Stavanger og Haugesund. Ta kontakt dersom du ønsker kurs et annet sted i landet!

Påmelding

Påmelding kan skje per telefon 97102242 eller ved å klikke "Påmelding" under.

Påmeldingsfrist en uke før kursstart. Påmeldingen er bindende.

Kontaktpersoner

Svein Egil Vestre