HMS-kurs for ledere

Har du som leder gjennomført den lovpålagte HMS opplæringen? Dette kurset er obligatorisk for arbeidsgivere. Målet med kurset er å motivere ledere til å integrere et velfungerende HMS arbeid i bedriftens forbedrings og endringsprosesser. Kurset tar for seg hvordan man bør jobbe systematisk med HMS i virksomheten og hvordan en god HMS kultur får umiddelbar effekt på bedriftens lønnsomhet.

Kursets innhold:

Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
Arbeidsgivers og arbeidstagers plikter og rettigheter
Verneombudets funksjon og oppgaver
Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver
Bedriftshelsetjenestens funksjon
Systematisk HMS arbeid, og arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær
Inkluderende arbeidsliv, nærværsoppfølging
Samordningsegler mellom utleier og leietakere

Hvem bør delta?

Kurset egner seg for personer med arbeidsgiveransvar. Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Undervisningsform:

Klasseromsundervisning

Pris: 2500

inkludert kursmateriell

Sted:

Haugesund, Bergen, Stavanger, Førde, Ålesund, Molde, Kristiansund, Mosjøen, Bodø/Fauske, Harstad, Tromsø, Alta, Trondheim, Orkanger, Stjørdal, Gjøvik, Geilo/Gol, Oslo, Råde, Skien, Arendal, Kristiansand

Påmelding

Påmelding kan skje per telefon 97102242 eller ved å klikke "Påmelding" under.

Påmeldingsfrist en uke før kursstart. Påmeldingen er bindende.

Kontaktpersoner

Svein Egil Vestre