NLF Bedriftsleder

For å kunne sikre marginene i din daglige lastebildrift er det viktig at du holder deg faglig oppdatert.

Kurset NLF Bedriftsleder vil gi deg kompetanse innen en rekke fagområder som danner grunnlaget for nettopp dette.

Kursets innhold:

NLF Bedriftsleder er et kurs spesielt utarbeidet for deg som er bedriftsledere, med mål om å øke din kompetanse innen relevante fagfelt.
Å ha innsikt i disse kan bidra til å øke lønnsomheten i din lastebildrift.

Kurset består av syv moduler fordelt på to samlinger; hver samling går over tre dager. De ulike modulene er markedskunnskap, leverandørdialog, internkontroll, kvalitetsledelse, økonomistyring, ledelse av ressurser og jus på arbeidsplassen.

Hvem bør delta?

Avdelingsledere og daglige ledere

Undervisningsform:

Klasserom

Pris: 25 000,- / 29 400,-

NLF-medlem / ikke NLF-medlem

Sted:

NLFs lokaler i Oslo

Påmelding

Påmelding kan skje per telefon 97102242 eller ved å klikke "Påmelding" under.

Påmeldingsfrist en uke før kursstart. Påmeldingen er bindende.

Kontaktpersoner

Svein Egil Vestre