Løyve

Dette er et forberedende kurs for løyveeksamen hos Statens Vegvesen. Formålet med kurset er å gi en repetisjon og oversikt over nyheter i lover, forskrifter og bestemmelser som regulerer kollektiv – og godstransport, nasjonalt og internasjonalt.

Repetisjonskurset er tilpasset temaer fra yrkestransportlovens krav til løyveutdanning. Kurset bygger på lærebøker fra NKI forlaget, og har presentasjoner og oppgaver fra læreplanen for felles programfag Vg2 (TRL2-02)

Løyve er en offentlig godkjenning for å drive ervervsmessig yrkestransport. Det er Samferdselsdepartementet som stiller kompetansekravene til de som skal søke løyve, og det stilles krav til faglig kompetanse, økonomi og vandel.

 

 

Kursets innhold:

Regelverk for løyver
Persontransport og passasjerterminaler
Godstransport
Lover og regler innunder transport
Lager- og terminaldrift
Ledelse og økonomisk styring
HMS
Samferdsel

Hvem bør delta?

Alle som ønsker å oppnå offentlig godkjenning for å drive transportvirksomhet.

Undervisningsform:

Undervisning skjer i klasserom, temaene blir presentert ved hjelp av presentasjoner på PC og prosjektor. Læring er også ved hjelp av oppgaveløsning som elevene løser på egenhånd og/eller i grupper. Oppgavene blir gjennomgått i felleskap til slutt.

Pris: 12 000,-

Inkl. lærermateriell

Sted:

Vi har løyvekurs flere steder i landet. Se vår kursoversikt.

Påmelding

Påmelding kan skje per telefon 97102242 eller ved å klikke "Påmelding" under.

Påmeldingsfrist en uke før kursstart. Påmeldingen er bindende.

Kontaktpersoner

Svein Egil Vestre