Truck

Kurset fører frem til truckførersertifikat for klasse 1, 2 og 4, og gjelder for maskiner inntil 10 tonn.

Kursets innhold:

Krav til fører, fagplaner og forskrifter
Konstruksjon og virkemåte
Stabilitet
Godshåndtering
Brann og slukkemidler
Ulykker og skader
Daglig vedlikehold

Teoretisk prøve avlegges, og praktisk prøve avtales med den enkelte.

Hvem bør delta?

Personer som har behov for truckførerbevis

Undervisningsform:

Klasseromsundervisning

Sted:

Haugesund, Stavanger, Lillestrøm

Påmelding

Påmelding kan skje per telefon 97102242 eller ved å klikke "Påmelding" under.

Påmeldingsfrist en uke før kursstart. Påmeldingen er bindende.

Kontaktpersoner

Svein Egil Vestre