15. mai, 2013

A.I. Pedersen Transportforretning

Samarbeidet med Transportkompetanse fungerer veldig bra – erfarer at Transportkompetanse er ryddige og enkle å forholde seg til. Transportkompetanse innehar fagkompetanse som ingen andre besitter.