Informasjons-plikt

Transportkjøper skal informere underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår som følger av Allmenngjøringsforskriften for Godstransport på veg. Dette skal være en del av en skriftlig transportøravtale.

Eksempel på tekstutforming i transportøravtale (gjelder både norske og utenlandske arbeidstakere);

«Arbeidet som skal utføres under denne kontrakten er gjenstand for en allmenngjort tariffavtale etter allmenngjøringsloven. Det innebærer at samtlige arbeidstakere hos leverandøren/entreprenøren minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften for godstransport på veg»