Medvirkeransvar

Transportkjøper har ansvar for å medvirke til at den transport som utføres i relasjon til deres drift gjennomføres på en forsvarlig måte, innenfor det regelverk som til enhver tid er gjeldende.

Eksempelvis vil dette kunne innebære en aktiv medvirkning til at;

  • kjøretøy og utstyr som benyttes til transporten er i teknisk god stand, og at de er utstyrt med f.eks. påkrevd type dekk og kjetting.
  • kjøre- og hviletidsbestemmelsene overholdes
  • sikring av lasten er hensiktsmessig og i henhold til regelverket
  • arbeidstiden er i henhold til bestemmelsene i AML/FATS
  • regelverket om kabotasjekjøring overholdes

Medvirkeransvaret følger direkte av en del lover og forskrifter, samt på generell basis ut fra straffeloven § 15 om medvirkning.