Påseplikt

Gjennom påseplikten skal transportkjøper aktivt kontrollere at de transportører en kjøper transporttjenester av, og som er omfattet av Allmenngjøringsforskriften for Godstransport på veg, forholder seg til de lovpålagte minimumskrav knyttet til lønn og arbeidsvilkår som gjelder.

Påseplikten gjelder i utgangspunktet kun første ledd. Det vil si at om en transportkjøper kjøper transport av en leverandør som igjen benytter underleverandører til oppdraget, så vil påseplikten for transportkjøper være gjeldende kun for leverandøren sin, og ikke for underleverandørene. MEN transportøren vil da ha en tilsvarende påseplikt overfor sine leverandører!

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at påseplikten etterleves.