Oppdragsavtale

Mange av våre kunder har inngått flerårige oppdragsavtaler. En oppdragsavtale kan inneholde mange elementer som for eksempel:

  • Tariffavtaler
  • HMSK
  • Kjøre- og hviletid
  • Skadeforebyggende tiltak
  • Drivstoffbesparende tiltak
  • Internkontroller
  • Oppfølging av sjåfører

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.