Sikkerhets-rådgiver

Transporterer dere farlig gods? Har dere da godkjent sikkerhetsrådgiver og tilstrekkelig kunnskap om dette?

Hvis ikke, ta kontakt med Transportkompetanse. Vi har lang erfaring og høy kompetanse gjennom våre godkjente sikkerhetsrådgivere.