Bedrifts- helsetjeneste

Transportbransjens Bedriftshelsetjeneste er et etablert samarbeid mellom Transportkompetanse (TK), NLF og AktiMed Bedriftshelsetjeneste for å bistå bedriftene med å skape og vedlikeholde det gode og produktive arbeidsmiljøet.

Høy sikkerhet, godt arbeidsmiljø, friske og motiverte medarbeidere er blant de viktigste konkurransefaktorene i bransjen. Effektivt HMS-arbeid, kompetanse og gode holdninger er viktige forutsetninger for gode HMS-resultater.

Vi skal levere:
• den beste bransjespesifikke kompetansen
• de beste bransjetilpassede løsningene
• verdiskapning og gode HMS-resultat hos våre kunder
• det mest kostnadseffektive bedriftshelsetilbud

NLF og TK har som visjon å etablere TK som næringens egen kompetanseleverandør. Gjennom et nært samarbeid skal det sikres utvikling av moderne og fremtidsrettede løsninger for at norsk godstransportnæring skal være den kvalitetsmessige og økonomisk sett ledende leverandøren, i fremtidens stadig mer globaliserte transportmarked.

I et steg mot denne visjonen lanserer vi nå Transportbransjens Bedriftshelsetjeneste gjennom vår nye samarbeidspartner AktiMed.

Kombinert med TKs oppdragsavtale gir dette følgende gevinster for våre kunder:

• Konkurransedyktig pris (lav fastpris)
• Bransjetilpasset BHT
• Verktøy og maler tilpasset transportnæringen
 Kartlegging/risikovurderinger
 Relevant opplæring
 Målrettet helseovervåkning
 Ergonomi
 Ernæring
• Tilknytning til godkjent og ISO sertifisert bedriftshelsetjeneste
• Service telefon – inntil 15 minutter pr. sak
• Krisetelefon 24/7
• Gratis e-læringsplattform

Oppdragsavtale
Gjennom TKs tradisjonelle oppdragsavtale, som nå omfatter selskaper med over 17 000 sjåfører, ivaretar vi selskapets internkontroll og sikrer selskapets forpliktelser mot Statens Vegvesen og Arbeidstilsynet.
Videre bidrar vi med etablering og vedlikehold av HMSK-systemer, utarbeidelse av anbud, ulykkeshåndtering, økonomisk rådgivning og bransjetilpassede regnskapstjenester.
Lønnsomhet
Virksomhetene i transportbransjen er kapitalintensive og dermed er «nedetid» svært dyrt og en utfordring for bransjen. Belastningsfaktorer som stress, tidspress, stillesitting, tunge løft, ulykker, skifte døgnrytme og uheldig kosthold er ofte utløsende for nedetiden. Gjennom Transportbransjens Bedriftshelsetjeneste er vi overbevist om at vi kan bidra til å redusere nedetiden betydelig.
2+2=5
Med AktiMeds kompetanse innenfor helsefagene og TKs bransjenærhet er vi i stand til å tilby en tids- og kostnadsbesparende tjeneste av høy kvalitet med fokus på bransjens behov:
• Reduserte kostnader (konsulentkostnad og reisetid) ved bruk av TKs konsulenter som kjenner bedriftens behov
• Kombineres med årlig internkontroll (Oppdragsavtale)
• Spisskompetanse på lastebilnæringens behov både innen HMS og drift/logistikk.
Vil du vite mer?
Kontakt oss på 97102242 / post@transportkompetanse.no