Prosjektledelse

Skal du gjennomføre et prosjekt i bedriften og ønsker å hente inn kompetanse eksternt?

Vi kan bistå din bedrift i gjennomføringen av prosjekter. Vi kan ha rollen som prosjektleder eller være til støtte for prosjektledelsen. Skal du gjennomføre viktige anskaffelser, levere anbud, gjennomføre endringer i organisasjonen, innføre nye systemer og rutiner eller etablere ny virksomhet? Da kan vi støtte deg i prosessen.

Ta kontakt med Erik Engelien på mobil 957 60 720 / erik@transportkompetanse.no eller TK-Lederskole@transportkompetanse.no for mer informasjon eller en samtale om dine behov for prosjektledelse.