Rådgiving

Vi kan bistå din bedrift i saker hvor dere vurderer det hensiktsmessig å knytte til dere ekstern kompetanse.

Vi tilbyr rådgivning knyttet til blant annet drifts- og lønnsomhetsanalyser, veiledning av ledere, endringsprosesser, organisasjonsutvikling, anskaffelser, anbud, rekruttering og ansettelser etc.

Ta kontakt med Erik Engelien på mobil 957 60 720 / erik@transportkompetanse.no eller TK-lederskole@transportkompetanse.no for en samtale om dine behov for rådgiving.