Toppleder- program

Topplederprogrammet er for deg som jobber som leder på øverste nivå i små- og mellomstore bedrifter.

Mens de andre utdanningsprogrammene har fokus på drift, fokuseres det i Topplederprogrammet særlig på fremtidsperspektivet. Hvordan utvikle din bedrift videre for å møte nye krav, nå nye mål, vokse eller øke lønnsomheten?

I Topplederprogrammet vil du få faglig påfyll innen strategi og bedriftsutvikling. Gjennom programmet vil du møte andre ledere og få anledning til å diskutere faglige problemstillinger, utveksle erfaringer og bygge nettverk.

Topplederprogrammet forventes satt opp første gang i løpet av 2019. Mer informasjon kommer.