Regelmessig etterutdanning for yrkessjåfører

Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.

Transportkompetanse Haugesund AS er en av norges største leverandører på etter- og videreutdanningen for yrkessjåfører. Vi skal pr. dags dato gjennomføre kurs på ca. 17.500 yrkessjåfører i Norge.

Du som yrkessjåfør er en viktig ressursperson, og gjennom din kunnskap og erfaring bidrar du til at vi får en trygg og sikker transport på norske veier.

I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå en etterutdanning hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling, kunnskapsdeling, samt bidra til å gjøre yrkessjåførens hverdag bedre.

Utdanningen består av fem dager à sju timer, til sammen 35 timer. Det kan også tas over to helger. Oppmøtet er obligatorisk, men det er ingen eksamen. Alle dagene må tas i løpet av seks måneder, og er en forutsetning for å få fornyet yrkessjåførkompetansen.

Innholdet i etter- og videreutdanningen for yrkessjåfører:

 • Aktuelle lovbestemmelser
 • Førstehjelp og ulykkesberedskap
 • Service og kundebehandling
 • Arbeidsmiljø
 • Ergonomi, helse og ernæring
 • Kriminalitet og smugling
 • Ny teknologi
 • Sikring av last
 • Bedriftsinterne behov
 • Generell trafikksikkerhet
 • Optimal og sikker kjøring med buss eller lastebil

Noen tips på veien

 • Kontroller utløpsdatoen på ditt førerkort og yrkessjåførbevis
 • Pass på å fornye førerkortet, yrkessjåførbeviset og sjåførkortet samtidig
 • Husk at du alltid må ha med deg yrkessjåførbeviset under kjøring
 • Bruker du førerkortet i privat øyemed, er det ikke krav om utdanning
 • Er du usikker på utløpsdato, ta kontakt med oss. Vi kan også tilby kartlegging, slik at vi passer på når det nærmer seg utløp hos deg.

Vi skreddersyr løsninger for deg og din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Kontaktpersoner hos oss

Svein Egil Vestre
Kurskoordinator
Tlf: 952 61 551
E-post: sev@transportkompetanse.no