hero1

Overgang fra nasjonale til fellesskapsløyver


Fellesskapsløyver er et EU-regelverk som regulerer transport av gods og personer mellom medlemslandene. Løyvene er gyldige i alle EU-land, og de erstatter de nasjonale transportløyvene som tidligere ble brukt i Norge.

Fellesskapsløyver for gods- og turvogn ble innført i Norge 1. januar 2015. Disse erstattet de nasjonale transportløyvene som vi hadde benyttet oss av frem til da.

Ved innføringen av fellesskapsløyver, ble det satt en overgangsordning for nasjonale løyver som gjaldt i 10 år, frem til 1. januar 2025. Dette betyr at alle som har nasjonale løyver må søke om fellesskapsløyver innen 31. desember 2024. Hvis ikke, vil de ikke kunne drive transport mot vederlag lovlig.

Transportører som har nasjonale løyver kan allerede nå søke om fellesskapsløyver. Dette anbefales, da det kan bidra til å unngå kødannelse i slutten av 2024.

For oss i Transportkompetanse er det derfor viktig at vi sjekker med våre kunder som har nasjonale løyver om de har søkt om fellesskapsløyver når vi gjennomfører TKI (internkontroll) i tiden fremover.

image002

For mer informasjon om fellesskapsløyver, kan du besøke Statens vegvesens nettsider: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/transportloyver-og-tillatelser/for-transportorer/vi-har-nasjonale-loyver/

Her kan du søke om nye løyver og få oversikt over eksisterende løyver.