hero1.original

Vår kompetanse - Din trygghet


Transportkompetanse Haugesund AS ble etablert i 2007, og er en ledende kompetanseleverandør innenfor transportrelatert virksomhet i Norge. Vi har lokal tilstedeværelse over store deler av landet.

Gjennom mange år har vi opparbeidet oss mye erfaring gjennom å ha jobbet med både små og store aktører innenfor transport-, logistikk- og entreprenørbransjen. Våre tjenester handler også om mennesker i samhandling. Sammen med deg som kunde skal vi sørge for å redusere risiko for ulykker og skader gjennom skadeforebyggende og holdningsskapende arbeid. Våre konsulenter bistår deg med tjenester knyttet til dette, samt rådgivning for en mer effektiv, sikker og verdiskapende drift for deg og din bedrift.

Det er viktig for oss å følge både eksisterende og nye kunders behov og utviklingen av bransjene vi samarbeider med. Våre produkt og tjenester er kontinuerlig under utvikling, og vi jobber med utvikling av digitale verktøy og løsninger.

Våre tjenester


Referanser


 • Transportkompetanse og Rennesøy Trafikk har hatt samarbeidet siden 2007. I oppstarten var det kontroll av kjøre og hviletid. Samarbeidet er utvidet og med 90 sjåfører som skal gjennomføre YSK etterutdanningskurs, som har blitt en stor andel av samarbeidet. Vårt slagord at vi ønsker å fremstå som «tvers gjennom skikkelig» kan også være betegnelsen for Transportkompetanse. Når vi melder ansatte på kurs vet vi det blir gjennomført med en bra kvalitet.

  Egil Torgersen, Rennesøy Trafikk

 • Transportkompetanse er vår samarbeidspartner og kursleverandør. Vi bruker Transportkompetanse til både rådgivning ved ulike problemstillinger man kan komme opp i, samt veiledning og oppfølging av sjåfører. Vi er også opptatt av at våre sjåfører skal ha utbytte av kursene de er på og det opplever vi at de får hos TK Kurs.

  Miriam Olsen, Enger Transport Enebakk

 • Transportkompetanse Haugesund AS er en solid samarbeidspartner for oss i NCC. De er løsningsorienterte og finner alltid gode løsninger sammen med oss. Vi har nå hatt vel 50 personer inne på YSK til nå, og tilbakemeldingen er utelukkende positive, om engasjerte og faglig dyktige kursholdere. Helhetskonseptet til Transportkompetanse Haugesund AS, og det at de er landsdekkende med fornuftige priser, var viktig for oss når vi skulle velge samarbeidspartner.

  Even Hedland – Opplæringsansvarlig NCC Roads

 • De ansatte i Transportkompetanse Haugesund AS er en fantastisk gjeng, som er meget dyktige i sine fagområder. Vi er veldig godt fornøyd med oppfølgningen av vår oppdragsavtale, og hadde nok ikke kommet gjennom bedriftskontroll på en slik god måte som vi gjorde med bistand fra Transportkompetanse Haugesund AS. Transportkompetanse Haugesund AS kommer med veldig gode innspill til våre sjåfører og følger de opp på en god måte. Det er godt å ha noen utenforstående med som ser på driften vår med andre øyne, og Transportkompetanse Haugesund AS er godt mottatt fra hele selskapet, fra sjåfører til ledelse.

  Leif Kåre Nogva – Driftsjef

Nyttig info


Samarbeidspartnere


Motta informasjon om nye oppdateringer ved å melde deg på vårt nyhetsbrev