Vår kunnskap er din trygghet

Vårt overordnede mål er å aktivt bidra til effektiv, miljøvennlig og sikker drift for våre kunder, gjennom å bidra med kvalitetsikrede tjenester.

Transportkompetanse Haugesund AS er en nasjonal kompetanseleverandør til transport, entreprenør og logistikkbedrifter, med over 70 ansatte som pr dags dato til sammen har oppfølgning samt opplæring for over 17 500 lastebil og buss sjåfører. Vi har avtaler med over 800 transportbedrifter der vårt selskap bistår med internkontroll av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører samt rutiner og bruk for analog og digital fartskriver.

Vi opptrer da som fullmektig (via forvaltningslovens § 12) for våre kunder i saker mellom kunden og Statens vegvesen/Arbeidstilsynet for å sikre en lik og rettferdig forvaltning for alle våre kunder.

Transportkompetanse Haugesund AS er valgt som samarbeidspartner og kompetanseleverandør for Volvo Norge AS, der vi leverer sjåføropplæring i sammenheng med nybilleveranse. Vi skal også i tett samarbeid med Volvo Norge AS tilby etter- og videreutdanningen for yrkessjåfører som gjelder fra 2010/2011.

Transportkompetanse Haugesund AS inngikk i juni 2014 en samarbeidsavtale med Norsk Lastebileier-forbund (NLF) der Transportkompetanse Haugesund AS blir hovedsamarbeidspartner innenfor alle områder selskapet tilbyr tjenester. NLF og Transportkompetanse Haugesund AS har som visjon å etablere Transportkompetanse Haugesund AS som næringens egen kompetanseleverandør, og skal gjennom et nært samarbeid sikre utviklingen av moderne og fremtidsrettede løsninger for at norsk godstransportnæring skal være den kvalitativt og økonomisk beste leverandøren i fremtidens stadig mer globaliserte transportmarked.

Vårt overordnede mål er å aktivt bidra til effektiv, miljøvennlig og sikker drift for våre kunder, gjennom å bidra med kvalitetsikrede tjenester. Våre ansatte må hvert år gjennomgå intern kompetanseheving og kunnskapsdeling slik at vi under en hver omstendighet sitter på den beste kompetansen for våre kunder.

Ta kontakt med oss for en uforpliktet prat, og gi oss muligheten til å bidra for deg og din bedrift.

Vennlig hilsen
Svein Ove Vetrhus
Forretnings- & markedsutvikler
TK Gruppen AS