Konsulenttjenester

Konsulenttjenester


Trenger du bistand fra en av våre konsulenter? Vi hjelper deg med å lykkes! Sikkerhet, forebyggende - og holdningsskapende arbeid ligger i grunn for de tjenestene vi kan tilby deg som kunde hos oss.

Transport -, logistikk og entreprenørbransjen står ovenfor flere utfordringer, blant annet å sikre effektiv og lønnsom transport. Våre tjenester skal også bidra til at din bedrift blir mer sikker, med fokus på myndighetspålagte krav. Hos oss jobber vi kontinuerlig med utvikling og digitalisering av våre tjenester i tråd med dine krav og endringer i bransjen.

Hva kan våre konsulenter gjøre for deg?

Transportkonsulentene hjelper transport -, logistikk og entreprenørvirksomheter med skreddersydde løsninger. Tjenestene våre skal bidra at din bedrift får en mer effektiv, miljøvennlig og sikker drift. Vi kan tilby deg som kunde flere kvalitetssikrede tjenester. Et fellestrekk i vårt arbeid er å holdningsskapende, forbedringsarbeid og forebyggende arbeid i samarbeid med deg som kunde.

Vi har siden 2007 bidratt med å skape gode resultater sammen med våre kunder. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte handler det om vilje til forbedring, og i mange tilfeller endring. Alle våre kunder har ulikt utgangspunkt, og dersom du ikke har kontroll over hvilke forbedringer eller endringer som må til, så går vi gjennom en grundig kartleggingsprosess som en start i alt vi foretar oss. Du som kunde får en fast konsulent hos oss, som gjennomfører regelmessig og god oppfølging.

Bli kjent med oss

Vår viktigste jobb er å gjøre kundene fornøyd og skape gode kundeopplevelser. Transportkonsulentene består av kompetente rådgivere som bidrar til endring og forbedring våre kunder. Konsulentene har ulik bakgrunn, men de fleste har bakgrunn med forbedringsarbeid og HMS-arbeid. I tillegg til dette har de en felles interesse, nemlig transport-, entreprenør- og logistikkbransjen. En stor del av konsulentene holder også myndighetspålagte og kompetansegivende kurs hos oss, og har erfaring med blant annet etterutdanningskurs, ADR-kurs, løyve med mer. De er med andre ord ikke redd for å ta posisjon og engasjere, noe som kreves for endringer og forbedringer i en bedrift. Se alle våre konsulenter eller ta kontakt med oss.

Våre tjenester

Skadeforebyggende arbeid

Skadeforebyggende arbeid er en sentral del av din virksomhet. Vi vet at gode rutiner bidrar til tryggere arbeidsplasser, reduserer risikoen for ulykker og skader, og gir økt lønnsomhet. Skadeforebyggende arbeid er grunnleggende i vårt arbeid med kundene, men også en egen konkret tjeneste for bedrifter innen bransjen. Våre konsulenter kartlegger deres situasjon i bedriften, og tar for seg ulike, relevante områder for forbedring og forebygging. På denne måten kan du sikre at du unngår skader som påvirker din bedrift.

IF Transportkompetanse

Gjennom vår tjeneste, IF Transportkompetanse, skal vi sammen med deg jobbe tett med målsetting om å sette trafikksikkerheten og skadeforebygging på agendaen. Det er også et avgjørende mål å redusere antall skader og skadeutbetalinger, samt ivareta internkontrollen knyttet til kjøre-/hviletid og arbeidstid. Elementer fra vår tjeneste, TK Internkontroll, inngår i denne tjenesten. IF Transportkompetanse er en tjeneste lever i samarbeid med IF Forsikring, som er Nordens ledende forsikringsselskap. Les mer om IF Transportkompetanse her.

TK Internkontroll

TK Internkontroll er en tjeneste som vi har levert i femten år, til kunder over hele Norge. Det er mellom 400-500 bedrifter innenfor transport-, logistikk- og entreprenørbransjen som har fått levert denne tjenesten. Gjennom denne tjenesten kan vi bistå deg med å etablere rutiner og systemer som sikrer gode forutsetninger for å overholde og kvalitetssikre etterlevelse av regelverket. Les mer om TK Internkontroll her

Transportkjøpers ansvar

Har din bedrift behov for bistand i forbindelse med deres informasjonsplikt, påseplikt og medvirkeransvar ved kjøp av transporttjenester? Myndighetene har gjennom Arbeidstilsynet og Statens Vegvesen innført rutine om Transportkjøpers plikter i sin tilsynsaktivitet, og det forventer at du som norsk transportkjøper er bevisst over ditt ansvar. Vi har opparbeidet oss bred kunnskap innenfor dette feltet, og er også i gang med utvikling av et digitalt verktøy som kan hjelpe deg med Transportkjøpers ansvar. Les mer om Transportkjøpers ansvar her

Sikkerhetsrådgiver

Transporterer du eller din bedrift farlig gods? Da bør dere ha en godkjent sikkerhetsrådgiver med tilstrekkelig kunnskap på plass. Om du ikke har dette hos deg, er dette en tjeneste vi kan tilby. Våre godkjente sikkerhetsrådgivere har lang erfaring og høy kompetanse innenfor feltet. Les mer om vår tjeneste, Sikkerhetsrådgiver her

Har du spørsmål?

Ta kontakt for en hyggelig prat