Konsulent-tjenester

Transport- og logistikkbransjen i Norge står ovenfor mange utfordringer, for blant annet å sikre en effektiv og lønnsom transport. Våre tjenester skal bidra til at den enkelte transportbedrift leverer kvalitet og kundetilfredshet som igjen bidrar til intern og ekstern økonomisk stabilitet.

Økonomisk rådgivning

 • Objektiv forhandler ved inngåelse av kontrakter
 • Anbudsberegning
 • Regnskapskontroll

Optimalisering av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, samt forskrift om arbeidstid for sjåfører

 • Ruteplanlegging
 • Effektivisering
 • Dokumentasjon ovenfor oppdragsgiver

Dokumentert sikkerhetsopplæring

 • Vi tilbyr alle typer dokumentert sikkerhetsopplæring
 • Opparbeidelse av lastsikringsinstrukser
 • Opparbeidelse av ulykkesberedskapsinstrukser

Sjåførhåndbøker

 • Opparbeidelse og tilpasning av alle type sjåførhåndbøker
 • Dokumentinnhenting
 • Rutinebygging

Ta kontakt for å skreddersy løsninger for deg og din bedrift.