hero2

TIMP


TIMP er en moderne digital løsning for å ivareta transportkjøpers ansvar med fokus på brukervennlighet, effektivitet og struktur.

«En oppdragsgivers beste venn»

TIMP hjelper transportkjøpere å gjennomføre og følge opp sak- og dokumentbehandlingsprosesser overfor sine leverandører og underleverandører.

Transportkjøpers ansvar – Hva innebærer det?

Det finnes en rekke lovpålagte krav som kjøpere av transporttjenester må kjenne til, og forholde seg til. Hvis dette ikke ivaretas kan transportkjøperen bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd, og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene.

Overordnet ligger Straffelovens § 15 om medvirkning: «Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt».

Vil du vite mer? Send oss en e-post på post@timp.no eller ring oss på tlf: 907 99 300

Logg inn på TIMP her