IF TK

Gjennom dette produktet jobber vi tett sammen med våre kunder med målsetting om å sette trafikksikkerhet og skadeforebygging på agendaen, redusere antall skader og skadeutbetalinger, samt ivareta internkontrollen knyttet til kjøre-/hviletid og arbeidstid.

IF Transportkompetanse er et skadeforebyggende produkt, hvor elementer i vår «TK Internkontroll» inngår.

IF Transportkompetanse er et produkt levert i samarbeid med IF Forsikring.