TK Internkontroll

Forbedringsrelatert arbeid med mål om å bedre lønnsomheten!

Alle som driver med transport i dag er underlagt en betydelig rekke regler, lover og forskrifter. Disse skal følges, og ikke minst dokumenteres at en har oppfølging av at dette etterleves og forbedres gjennom selskapets internkontroll.
Vårt produkt TK Internkontroll har vært en del av vår produktportefølje siden oppstartsåret 2007. Gjennom dette produktet skal vi bistå våre kunder med å etablere rutiner og systemer som sikrer gode forutsetninger for å overholde og kvalitetssikre etterlevelse av dette regelverket.