TK Internkontroll

Forbedringsrelatert arbeid med mål om å bedre lønnsomheten!

TK Internkontroll er et produkt vi i Transportkompetanse har levert i over ti år, og vi har avtale med over 300 norske transportører og entreprenører. Ivareta internkontroll i henhold til Arbeidsmiljøloven, Kjøre og hviletidsforskriften og FATS.

Hva innebærer Internkontrollen for en bedrift, og hvor kommer vi inn?