Transport-kjøpers Ansvar

Har dere behov for bistand i forbindelse med deres påseplikt og medvirkeansvar ved kjøp av transporttjenester?

Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til dette den siste tiden, spesielt med fokus på lønns-/arbeidsvilkår og trafikksikkerhet knyttet til tungtransport på norske vinterveger. Myndighetene har gjennom Arbeidstilsynet og Statens Vegvesen satt fokus på Transportkjøpers plikter i sin tilsynsaktivitet, og det forventes at norske transportkjøpere er sitt ansvar bevisst.

Vi har opparbeidet oss mye kompetanse på dette området og
er klare til å bistå dere med å finne en god løsning for deres
bedrift.

Ta kontakt med oss så finner vi sammen en god løsning.